PREP koolitus

PREP paarisuhte koolitus

on mõeldud paaridele arendamaks oskusi mis on paarisuhtes vajalikud ja asendamatud. Need on oskused mis läbi teineteisemõistmise ja üksteise vajaduste teadvustamise aitavad partnereid üksteisele lähendada ning väldivad probleeme mis vastasel korral on lihtsad tekkima.

PREP koolitus

tugineb 30 aasta jooksul läbiviidud uuringutele ning tegeleb nii suhet toetavate kui seda nõrgendavate faktoritega. Koolituse käigus õpetatakse suhtlemisoskusi mis aitavad vältida tüüpilisi probleemsituatsioone ning jõuda partneritel uuele üksteisemõistmise tasandile. Rõhku pööratakse ootustele mida partnerid üksteise suhtes ja oma paarisuhtes omavad,  vaadeldakse turvalisust ja pühendumist mis loovad aluse pikaajalisele suhtele.

PREP koolitus

on mõeldud paaridele kes on valmis oma pikaajalisse paarisuhtesse panustama ning soovivad, et nende suhe saavutaks suurema küpsuse. Samuti ka paaridele kes on märganud, et nende suhe ei ole arenenud ootuspärast rada mööda ja soovivad sellega midagi ette võtta. 

PREP koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Teineteist aktsepteeriv suhtlemine
 • Varjatud teemad ja nende käsitlemine
 • Abikaasade vaheline sõprussuhe ja koosveedetud aeg
 • Ootused teineteisele
 • Stress ja lõõgastumine
 • Probleemide lahendamine
 • Andestamine
 • Üksteise toetamine
 • Seksuaalsus ja sensuaalsus
 • Armastuse väljendamise erinevad stiilid
 • Pühendumine suhtele

Tõsisemate probleemide korral on hea kasutada nõustamist.

PREP koolitus
PREP Koolitus - võta ühendust