Pereteraapia

Pereteraapia ja -nõustamine

Pereteraapia

on psühhoteraapia liik millesse erinevalt individuaalteraapiast on kaasatud mitmeid pere liikmeid.

Süsteemne pereteraapia mida teraapias kasutatakse keskendub pere kui terviku funktsioneerimisele ja vaatab tekkinud probleeme laiemalt kui ühe isiku võtmes. Enamasti töötatakse pereteraapias koos mitme liikmega ning vajadusel kaasatakse teraapiasse ka laiendatud pere liikmeid.
Pereteraapias vaadeldakse pere kui terviku arengut, selle liikmete heaolu ja -vajadusi, liikmetevahelisi suhteid jms tegureid millest sõltub pere kui terviku toimimine.

Pereteraapia

kuulub tõenduspõhiste teraapiameetodite hulka mille on heaks kiitnud nii Haigekassa kui Eesti Psühholoogide Liit. Pereteraapia alast tööd Eestis koordineerib Eesti Pereteraapia Ühing.

Pereteraapiast on abi kui:

  • peres on suhte või abieluprobleeme
  • pere liikmetel või lastel on psühhosomaatilisi ilminguid
  • lastel on kooli- või käitumisprobleeme
  • täiskasvanutel on tööga seotud toimetulekuprobleeme
  • tegemist on traumaatiliste kogemuste ja leinaga
  • tegemist on meeleoluhäiretega kui need on tingitud paarisuhteprobleemidest
  • probleemiks on kroonilised haigused nagu astma, diabeet jms
  • tegemist on skisofreeniaga
  • tegemist on alkoholi- või mõnuainete probleemse kasutamisega

Pereteraapia tulemuseks

võib olla nii kerkinud probleemide lahenemine, ilmnenud haigusliku sümptomaatika nõrgenemine või kadumine, laste käitumisprobleemide vähenemine või lihtsalt peresisese õhustiku- ning suhete paranemine.

Kuigi enamus juhtudel on pereteraapia suunatud probleemide lahendamisele võib perenõustamisele tulla ka selleks, et võimalikke suhteprobleeme ennetada ning suhtesisest teadlikkust tõsta. Heaks võimaluseks oma suhte kvaliteeti suurendada on PREP-paarisuhtekoolitus.

Hoolimata sellest, et pereteraapia tegeleb süsteemi- ja inimestevaheliste suhete kui tervikuga võib perenõustamisele tulla ka üksi.

Pereteraapia