Lähedust loovad suhted
   
Paljusid suhtealaseid probleeme on võimalik ennetada kui küsida nõu ajal, mil kõik on veel hästi ning suhted on parimas korras. Süsteemne pereteraapia aitab mõista peresiseseid suhteprobleeme ning luua selgust lastega seotud muredele. 
   
Suurepärane viis suhete kvaliteedi tõstmiseks ja teineteise ootuste ning vajaduste paremaks mõistmiseks on PREP paarisuhte koolitus