Lähedust loovad suhted
SÜÄMLIK 
mulgi murdes südamlik pakub võimalust saada nõu ja abi pere ja suhteprobleemide korral.

  Paljusid suhtealaseid probleeme on võimalik ennetada kui küsida nõu ajal mil kõik on veel hästi ning suhted
   on parimas korras. Mida ja kuidas, see saab selgeks arutelu käigus.

   Hea viis
suhte kvaliteedi tõstmiseks ja teineteise ootuste ning vajaduste paremaks mõistmiseks on PREP
   paarisuhte koolitus.
PREP kohta leiab lähemat infot PREP koolituse alajaotusest.